Covid
Covid
nl.vaccincoronavaccin.be
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om Covid toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close
Je kunt hier inloggen op jouw account.

Uw ervaring maakt vaccineren nog veiliger

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor deelname aan dit onderzoek. Indien u reeds aangemeld bent voor het onderzoek, kunt u uiteraard nog steeds inloggen op uw account om de overige vragenlijsten in te vullen.

Een onderzoek dat bijwerkingen opvolgt
Voor u een coronavaccin krijgt, is dat goed onderzocht. De coronavaccins voldoen aan alle strenge eisen voor kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Net als bij elk ander geneesmiddel kunnen er toch bijwerkingen optreden.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) brengt de informatie over bijwerkingen van vaccins tegen COVID-19 in kaart. Naast de spontane meldingen van burgers of gezondheidszorgbeoefenaars wordt ook een grootschalig wetenschappelijk onderzoek georganiseerd. Hierdoor kunnen we mensen in de toekomst beter informeren en het gebruik van vaccins nog veiliger maken.

Neem deel aan het onderzoek en meld u nu aan
Help het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) door mee te werken aan een onderzoek naar de vermoedelijke bijwerkingen van de COVID-19 vaccins. Deel uw ervaring, ook als u geen bijwerkingen ervaart.

Meld u binnen de twee dagen na uw eerste vaccinatie aan. Als u de vaccinatie binnenkort krijgt, kunt u zich nu al aanmelden. Bewaar de vaccinatiekaart met de productnaam en het lotnummer (batchnummer) van uw vaccinatie. Deze informatie is belangrijk voor het onderzoek.

Wat houdt deelname in?
In totaal ontvangt u zeven keer een vragenlijst, verspreid over een periode van zes maanden. Na uw aanmelding ontvangt u eerst de basisvragenlijst. Zeven dagen nadat u de eerste vaccinatie hebt gekregen, ontvangt u de tweede vragenlijst. De overige vragenlijsten volgen drie weken, zes weken, acht weken, drie maanden en zes maanden na de eerste vaccinatie.

U vult de vragenlijsten in via internet. Dit duurt gemiddeld tien minuten. De vragen gaan over uw gezondheid en eventuele klachten die u na de vaccinatie tegen COVID-19 hebt ervaren. Of u nu klachten hebt of juist niet: uw ervaring is voor ons belangrijke informatie. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U kunt er op elk moment mee stoppen en hoeft hier geen reden voor te geven.

Apart melden hoeft niet
Als u klachten of bijwerkingen ervaart en die in dit onderzoek met ons deelt, hoeft u ze niet ook nog apart te melden bij het FAGG.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Uw gegevens worden veilig bewaard volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring.

Welke klachten kan ik verwachten?
Als u klachten krijgt, is dat meestal binnen twee dagen na de vaccinatie. Na enkele dagen verdwijnen de meeste klachten vanzelf. U kunt bijvoorbeeld een reactie krijgen op de plek van de injectie: de huid kan pijnlijk, rood of gezwollen zijn. Het is ook mogelijk dat u zich een paar dagen na de vaccinatie onwel voelt. Ook klachten als hoofdpijn, koorts en spierpijn komen voor. Een combinatie van bloedstolsels en weinig bloedplaatjes (trombose met trombocytopenie syndroom, TTS) werd zeer zelden waargenomen na vaccinatie met Vaxzevria. De meeste van deze gevallen kwamen voor binnen 3 weken na vaccinatie.

Meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van vaccins tegen COVID-19.

Hebt u vragen over een specifieke klacht? Neem dan contact op met uw huisarts.

Meer informatie
Vragen en antwoorden over deelname aan dit onderzoek.

Contact
ADR@fagg.be